Weerbaarheidsreacties

Op de website van Lepeltje Lepeltje Knuffelsessies & Massage vind je recentere beoordelingen.

Onderstaande berichten zijn directe weergaven van berichten van mijn klanten. Voor mij zijn dit complimenten die mijn werk extra de moeite waard maken. Bedankt!


Verschenen artikel in
25 APRIL 2012 • WESTERPOST 115 • PAGINA 33

Cursus Weerbaarheid & Zelfverdediging in Nieuw-West

Dat was het alweer. In maart is de laatste les aangebroken voor een gevarieerde groep vrouwen uit Nieuw-West. Zij volgden de cursus Weerbaarheid & Zelfverdediging van Caroline Tjong Ayong. Een cursus van 10 lessen, speciaal voor vrouwen, bedoeld om hun weerbaarheid te vergroten. Niet alleen fysiek maar ook mentaal. Dat dat is gelukt blijkt duidelijk uit de enthousiaste reacties van de deelnemers. “Elke les was zowel geestelijk als lichamelijk interessant.”

De redenen om zich in te schrijven voor de cursus waren divers. Onzekerheid en zelfbewustzijn speelden in meerdere of mindere mate bij veel vrouwen een rol, of het nu ging om zich niet zeker voelen op straat, in gezelschap van anderen of over jezelf, allemaal goede redenen om je op te geven voor deze training.

Op de vraag wat zij vonden van de cursus en wat zij er van hadden opgestoken kwamen veel en alleen maar positieve reacties. Zo wordt er niet alleen fysiek getraind maar ook gepraat en doelen gesteld. Wat je wilt veranderen in je leven. De vrouwen worden geprikkeld om daar mee aan de slag te gaan. Zo zegt een van de vrouwen “Ik kwam er achter dat als je een doel hebt en er 100% voor gaat, het bereikbaar is. Het is minder moeilijk dan het leek. Maar ook heb ik geleerd minder agressief te reageren. Ik zeg nu bijvoorbeeld niet alleen tegen mijn kinderen wat ze niet mogen maar ook wat wel. Ik ben wat zachter geworden.” Dat je manier van denken kan veranderen door de training wordt bevestigd door de andere deelnemers. Zo zegt een van de vrouwen beter te hebben geleerd haar grenzen te bepalen en te behouden, maar ook om haar negatieve denkpatronen te doorbreken.

Fysiek leren de vrouwen technieken. “Die technieken die maken dat je je sterker voelt enzekerder van jezelf. En ondertussen bouw je ook nog conditie op!” Ook daar waren de deelnemers het over eens. Of je nu jonger bent of ouder, voor iedereen was de cursus haalbaar. Ook omdat Caroline niet alleen kijkt naar de groep als geheel maar ook naar het individu. Alle vrouwen hebben geleerd hoe je jezelf loskrijgt wanneer iemand je vastgrijpt, hoe je moet stoten, hoe je daarbij je arm en hand moet houden, dat je bijvoorbeeld je pols heel recht moet houden wil je jezelf niet bezeren. Het komt niet aan op kracht maar weten hoe je kunt handelen in een ‘enge’ situatie. De vrouwen voelen zich nu zekerder op straat. Alleen in het park of ’s nachts vanuit je werk naar huis op de fiets, in het donker en terwijl het doodstil is op straat, ze durven het en doen het ook! De begeleiding bij de cursus is goed en intensief, de uitleg rustig en helder waarbij humor van tijd tot tijd zeker niet ontbreekt. Lukt het allemaal niet meteen dan is dat prima, dat hoeft ook niet, als je maar probeert.

Voor een deel van de vrouwen was dit zelfs de tweede cursus. “Het is fijn om verder te kunnen gaan met de training, je kunt je meer verdiepen in de technieken en alles wordt meer duidelijk en ook gemakkelijker om toe te passen”. De vrouwen vinden het fijn dat de cursus betaalbaar is door de gekregen subsidie en iedereen mee kan doen. Kortom, de deelnemers zijn het er unaniem over eens dat het een leuke maar ook nuttige cursus is die je sterker maakt, fysiek of mentaal. “Caroline is top en haar uitleg duidelijk en krachtig!” En doorgaan met de volgende cursus? Natuurlijk! Want je herhaalt maar leert ook weer veel nieuwe dingen bij.

En de docente Caroline? Die is erg blij met de positieve reacties. Blij om te zien dat de vrouwen er baat bij hebben, ieder op zijn eigen manier, en dan ook nog met plezier!

Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je ook meedoen en wil je meer weten over wanneer een nieuwe cursus gegeven gaat worden? Neem dan contact op met Serfanim Uysal van Eigenwijks en stuur haar een mail, serfanim@eigenwijks.nl of bel haar op 020 – 3460670.

Of wil je eerst meer weten over de inhoud van de cursus? Neem dan contact op met Carollyne Tjong Ayong via de mail, carollynetjongayong@gmail.com of bel haar op 06 – 48348291 ná 30 maart. En neem in de tussentijd gewoon een kijkje op haar website www.c-flexion.nl


 J.O., 28 maart 2012

Intro Weerbaarheid voor Powervrouwen

“Voordat ik aan de cursus begon voelde ik me vaak niet sterk, niet sterk genoeg om voor mezelf op te komen, zowel in veilige als minder veilige situaties. Dit komt mede door het overspannen zijn en andere zaken die veel impact op mij hebben gehad maar van nature was ik ook geen “strijder”. Nee zeggen is voor mij niet makkelijk, bij zowel vrienden, familie als bij vreemden.

Wat ik bij de cursus wilde leren was vooral me sterker te voelen en hierdoor hopelijk beter voor mezelf op te komen. Ook wilde ik graag leren mezelf te verdedigen aangezien ik vaker in situaties ben geweest waarin ik me niet veilig voelde.

De oefeningen waarbij we hard NEE en JA moesten roepen waren voor mij soms best heftig, zo duidelijk ja of nee roepen had ik niet eerder gedaan ook al wilde ik dat wel. De korte cursus heeft mij geleerd wat duidelijker te zijn en minder over me heen te laten walsen. Ook heeft het mij iets meer zelfvertrouwen gegeven en heb ik op straat het gevoel dat ik in ieder geval íets kan doen als iemand me lastigvalt.

Tegen een aantal mensen die veel te veel van me vroegen heb ik ook gezegd dat ik deze cursus heb gedaan om o.a. niet meer in situaties te komen waar zij me in probeerden te “dwingen”. Ik ga graag nog door met de langere cursus, ik merk toch dat drie lessen goed zijn maar dat ik nog veel kan leren. Nu merk ik soms dat het doseren lastig is, soms neig ik een beetje naar afsnauwen als iemand iets vraagt of zegt dat me niet bevalt, maar dat komt vast goed hahaha.

Op je website zag ik staan dat de cursus in Geuzenveld is vanaf april tot juni. Kan ik hier nog aan meedoen?

Vast bedankt!”


 Janine K., 7 maart 2012

“Ik heb heel veel geleerd tijdens de cursus van Caroline. Ik ben onzeker en helemaal niet zelfbewust met de cursus weerbaarheid begonnen. Door 10 lessen te volgen en te leren hoe ik mijn lichaam kan controleren en voelen en vooral mezelf kan beschermen ben ik heel wat zelfbewuster en sterker geworden.

Caroline gaat niet alleen in op het fysieke maar ook heel sterk en intensief op het mentale.

Als ik me voor een gewone weerbaarheidscusus zou inschrijven moet ik ten eerste meer betalen. Maar het bealngrijkste is dat ik niet zo een goede en intensieve begeleiding in het mentale process zal krijgen als ik het bij Caroline nu mocht ervaren.

De cursus is in de buurt met leuke dames uit mijn buurt. En dat is ook juist leuk.

Caroline is een heel aardige en leuke mevrouw. Ze is een doorzetter en heel erg zelfbewust. Van haar kan ik nog veel leren. Dat is waarom ik graag een vervolgscursus wil.”


Amina Sulemanovic, 7 maart 2012

De cursus Weerbaarheid voor Powervrouwen

“Ik ben de 1e cursus (okt-dec 2011) begonnen omdat ik nieuwsgierig was wat Weerbaarheid & Zelfverdediging inhield. Daarnaast wilde ik beter in mijn vel komen te zitten. De cursus heeft goed uitgepakt, en al na 3 lessen had ik al trucjes geleerd hoe ik mij in de maatschappij, tussen de mensen, meer zelfverzekerd kon voelen. Ik heb goed naar Caroline geluisterd en kleine dingetjes toegepast en dat heeft goede resultaten opgeleverd.

Bijvoorbeeld als ik in het donker door het park moest fietsen zat ik rechtop en ging hard fluiten en liedjes zingen, o.a. olifantje in het bos. Ja die kinderliedjes van mijn kinderen waren dan het eerste wat ik in mijn hoofd kreeg. Ik heb hierdoor over angst heen gekomen. Maar ook de manier waarop ik in de bus sta is veranderd. Ik sta met een voet naar voren en dan sta ik meer stabiel. De manier waarop ik met mijn kinderen om ga is ook veranderd.  Van Caroline geleerd niet zo agressief te reageren. Ik maak nu meer grapjes maar zeg toch duidelijk wat ik wil dat er gebeurt. Vroeger ging ik alleen verbieden, en nu zeg ik ook wat ze wel mogen. Ik ben wat zachter geworden en dat is prettiger voor mij en kinderen en de hele sfeer thuis.

Fysiek heb ik ook veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe ik veilig kan vallen. Hoe ik goed moet stoten met mijn knokkels en pols goed recht moet houden.

Tijden de 2e cursus (jan-maart 2012) zijn ook dezelfde onderwerpen behandeld als tijdens eerste. Maar nu heb ik me meer kunnen verdiepen en er werd veel duidelijk. De algemene indruk van cursus is ontspannen. Ik heb veel gelachen, maar ook veel geleerd. En ik vind dat je logische uitleg geeft hoe je sterker kunt zijn. Ik voel me nu veel sterker in mezelf.

Het was ook fijn dat we in de cursus doelen moesten stellen. Ik kwam er achter dat als je een doel hebt en 100% voor je doel gaat, dan kun je het wel bereiken. Het is dan minder moeilijk dan het leek.

Ik ben zo blij met de cursus. Ik eerst dacht dat het alleen fysiek zou zijn, maar ik ben zo blij met de tijd die je neemt voor de emotionele kant. Wij zijn vrouwen dus dat is belangrijk voor ons om ook daarbij stil te staan.

Het zou zijn als de lessen van de volgende cursus 1,5 uur duren, 1 uur is eigenlijk te kort. De warming-up en het praten neemt soms meer tijd, maar dat is belangrijk als er iets met iemand aan de hand is. Het zou voor de groep ook prettiger zijn om daarna nog wat langer de tijd te hebben voor het trainen van de technieken. Caroline neemt toch altijd wat extra tijd voor ons en zegt “ik pik gewoon wat extra tijd van de baas”. We moeten dan ook altijd lachen, maar het is wel heel fijn.

Ik ben trots dat ik deze cursus heb gevolgd en iedereen mag weten dat ik deze cursus heb gevolgd. Ik wil graag ook weer met een volgende cursus meedoen.”


Marieke Das, 27 december 2011

Zelfverdediging in balans

“Omdat ik al geruime tijd geplaagd werd onredelijke angsten werd mij geadviseerd een cursus zelfverdediging te gaan volgen. Niet alleen om het hoofd te kunnen bieden aan geweld op straat, maar om mezelf zekerder te voelen en meer naar mijn potentieel te groeien. Ik kwam bij Caroline terecht, die ik al kende. Haar aanpak is een manier apart. Waar je je een beetje ongemakkelijk voelt in het begin, geeft ze je geen ruimte om hier aan toe te geven. Ze laat je hard werken, maar leidt dit in banen door positieve coaching en aansturing. Voor mij werkte dit principe heel goed. Door het hoge tempo van de les had ik geen tijd om stil te staan bij mijn gedachtes en deze de “flow” van de les te laten verstoren. Uiteindelijk ga je wel met deze gedachtes aan de slag in de les. Door elke les een thema, zoals daadkracht, energie en balans, te behandelen aan de hand van praktisch voorbeeld neem je je leven onder de loep op een speelse en luchtige manier. Zodoende ben ik veel minder met mijn angsten voor het leven bezig, en meer met het leven zelf.

Ik had ook het geluk om af en toe één-op-ééngesprekken met Caroline te volgen. De inhoud van deze gesprekken maakt niet veel uit, maar door haar ervaring in de budowereld weet zij ook deze “sparwedstrijden” op zo’n manier te draaien dat je er altijd als winnaar uit komt, en dan voornamelijk van jezelf. Met af en toe harde, maar heldere vragen worden problemen die je denkt te hebben minder groot en minder belangrijk, waardoor oplossingen makkelijker te vinden zijn.

Al met al wil ik Caroline bedanken voor de steun die ze me heeft gegeven, misschien nog wel meer dan dat zij uiteindelijk zelf beseft…”


Monika K., 15 december 2011

Reflectie cursus Weerbaarheid & Zelfverdediging

“Vanaf oktober tot en met december heb ik bij Caroline Tjong Ayong de cursus ‘Weerbaarheid & Zelfverdediging’ gevolgd. In deze cursus heb ik veel geleerd over het doorbreken van mijn negatieve denkpatronen. Door deze cursus kan ik beter mijn grenzen bepalen en  behouden. Ik heb bij Caroline zelfverdedigingtechnieken en bevrijdingen geleerd. Ik ben verpleegkundige en fiets vaak midden in de nacht door Geuzenveld, door het volgen van deze cursus voel ik mij zelfverzekerder.

Ik hoop dat ik binnenkort nog een cursus bij Caroline kan volgen omdat ik juist door herhaling de technieken mij meer eigen maak. Een heel leerzame cursus, ik kan deze cursus aan iedereen aanbevelen.”

Groetjes, Monika


J. B., 10 december 2011

“Ik ben door een vriendin uitgenodigd om aan deze workshop mee te doen. Ik was meteen enthousiast. Ik wilde zelfverzekerder worden op het fysieke vlak en op het mentale vlak, ik dit kan toepassen in in mij privéleven en vooral op mijn werk.

Ik heb deze cursus als positief en leerzaam ervaren. Ik merkte bij de laatste les dat wij er met veel zelfvertouwen bij stonden.

Leuk dat er een vervolg training komt, echt een aanrader!”


Christa D., 10 december 2011 

Weerbaarheid en Zelfverdediging

“Ik ben Christa, een moeder van 30 jaar. En ik wilde aan deze cursus meedoen omdat ik meer zelfvertrouwen wilde hebben in het leven. Dat ik durfde te zeggen wat mij dwars zat.

Toen ik aan deze cursus begon deden we mentale oefeningen maar ook fysieke oefeningen.

Mentale oefeningen:
We stellen doelen over wat je wil veranderen in je leven, hier komen we elke week op terug. Het is ook fijn om van je medecursusten te horen waar zij mee zitten en elkaar hierin te steunen. Na deze cursus zal ik hieraan blijven werken.

Fysieke oefeningen:
Ik heb dit als heel prettig ervaren, en ben nu ook minder bang op straat. Ik loop zelfvertrouwd rond waardoor de buitenwereld je niet als slachtoffer ziet.

(vaak pikte je wat van je eigen tijd voor extra uitleg, bedankt daarvoor).”


N. C., 2 december 2011

“Wegens privé omstandigheden is het niet gelukt om bij alle lessen van de cursus aan te schuiven. Dit vind ik wel erg jammer!! Wellicht dat ik in het nieuwe jaar weer mee kan doen.

De lessen zijn erg leuk en vooral leerzaam. Technieken die aangeleerd worden geven je zelfvertouwen zodat je je mannetje kunt staan. Je leert ons een situatie zo goed mogelijk in te schatten, alvorens actie te ondernemen. Zelfverdeiging is niet alleen maar om je heen of van je af slaan, er komt een hoop controle bij kijken.

Dank voor je inzet en positieve energie!”

Groetjes N.


Nicolet Rance, 9 augustus 2011

Mijn ervaring met de cursus Weerbaarheid & Zelfverdediging

bij C-Flexion

“Enkele jaren geleden ben ik op straat door twee mannen beroofd, waardoor ik bang was geworden om in het donker over straat te lopen. Na lange tijd twijfelen, ben ik toch maar op zoek gegaan naar een manier om mijzelf zekerder te voelen en om van mijn angst af te komen. Dit was niet makkelijk, want ik wist niet goed wat mij zou kunnen helpen. Ik ben toen op internet gaan zoeken en kwam op de website van C-Flexion terecht. De cursus Weerbaarheid & Zelfverdediging sprak mij meteen aan. Dit was voornamelijk omdat de cursus door een vrouw werd gegeven en ook alleen voor vrouwen toegankelijk was. Dat gaf mij persoonlijk een veilig gevoel. Caroline’s aanzienlijke deskundigheid en ervaring met allerlei vormen van vechtsporten trok mij over de streep.

Ik ben toen eerst begonnen met een introductiecursus van drie lessen. Tijdens deze lessen leerden we (d.m.v. theorie en praktische oefeningen) om onze eigen grenzen te voelen en aan te geven, om weerbaarder te worden in alledaagse situaties, maar ook een aantal zelfverdedigingstechnieken zoals jezelf uit een klem of greep bevrijden, stoten en schoppen, en wat je kunt doen als je bijvoorbeeld op de grond of van achteren wordt aangevallen.

Door die drie lessen ging ik mijzelf al vrij snel anders voelen. Ik werd mij meer bewust van mijn omgeving, ik ging letten op mijn houding en wat ik uitstraalde naar anderen en voelde mij steeds zelfverzekerder en sterker worden. Het maakte mij zeer enthousiast en nieuwsgierig naar meer, dus heb ik mij daarna aangemeld voor de volledige cursus van 14 lessen. Ik heb tijdens deze cursus veel nieuwe kanten en krachten van mijzelf leren kennen, waarvan ik niet wist dat ik die had. Na iedere les fietste ik naar huis en voelde mij sterker dan ooit, alsof ik alles en iedereen aankon. Dat was zo’n fantastisch gevoel! Na verloop van tijd kreeg ik de technieken steeds beter onder de knie en ik merkte dat ik minder bang was op straat. Wanneer ik weer even in een voor mij ‘enge’ situatie terechtkwam, dacht ik in mijn hoofd al na over welke technieken ik eventueel kon toepassen, en de angst verdween. Ik bleef met beide benen op de grond, in plaats van in paniek te raken. Dit was precies wat ik wilde bereiken toen ik begon met de cursus.

De lessen werden door Caroline op een zeer prettige manier gegeven: met gelijkwaardigheid, respect voor iedereen als persoon, humor, en een rustige, heldere uitleg. Ik heb mij altijd erg op mijn gemak gevoeld en er was altijd ruimte voor vragen of persoonlijke ervaringen. Maar vooral haar enorme hoeveelheid aan kennis en deskundigheid op het gebied van zelfverdediging maakte veel indruk op mij. Ik kan deze cursus aan alle vrouwen aanbevelen die behoefte hebben aan meer zelfvertrouwen, weerbaarder willen worden en hun eigen krachten willen ontdekken. Het is een leerzame en waardevolle ervaring!”


Wil je ook een reactie of je mening op mijn site plaatsen? Stuur dan een berichtje via het contactformulier. Je bericht wordt zo snel mogelijk op de site geplaatst, zodat anderen je reactie kunnen lezen.

Alvast bedankt.