Welkom bij C-Flexion

De Missie van C-Flexion

Het welzijn en de gezondheid van mensen bevorderen.

Zo werkt mijn website

In het menu vind je onder elke dienst mijn specifieke achtergrond op dat gebied. Mijn diensten lijken heel verschillende, in mijn ervaring gaat het slechts om verschillende vormen. Ze bewerkstelligen allemaal hetzelfde doel: welzijn bevorderen. En inhoudelijk gaan ze allemaal over dezelfde principes: afstand & nabijheid, grenzen aanvoelen & aangeven, respect voor de ander & voor jezelf, kracht & flexibiliteit, jezelf zien & gezien worden, disbalans & balans en op het juiste moment leren aanspannen & ontspannen.

Het ontstaan van de naam C-Flexion

De C is de beginletter van mijn naam Carollyne en meer over mij vind je hier. Tegelijkertijd staat de C ook voor verschillende eigenschappen en kwaliteiten die mij worden toegedicht:

 • Compassie
 • Contact
 • Creatief
 • Competitief
 • Centrum
 • Cultuur
 • Confidence (vertrouwen)
 • Connect (verbinden)
 • Colourfull (kleurrijk)

Flexion betekent buiging, en kan gespecificeerd worden voor verschillende gebieden:

 • Taalkunde : vormverandering van woorden.
 • Anatomie  : buigen van gewrichten.

Hieraan heb ik, met mijn creativiteit en taalkundige achtergrond, nóg twee betekenissen toegevoegd:

 • Sociaal      : harmonieuze aanpassing aan de sociale omgeving terwijl eigenwaarde en zelfstandigheid volledig in stand blijven.
 • Muziek      : creatieve aanpassing en inpassing in een muzikaal geheel.

Bij alle sessies maak ik gebruik van de verschillende aspecten van Flexion. Flexion is de spil in mijn leven en in combinatie met de C kan gezegd worden: C-Flexion weerspiegelt de door mij afgelegde weg, de weg die ik nog heb te gaan en de boodschap die ik wil achterlaten.


Mijn boodschap is:

“blijf jezelf, buig mee waar nodig
en blijf bovenal een bewegend onderdeel van een harmonieus geheel”

Of zoals een wijze vriend van mij zegt:

“Hou je taai of soepel, al naar gelang wat nodig is”